Trenger du regnskapsfører?

Det å holde orden på eget regnskap med de plikter og oppgaver det medfører, kan være utfordrende når du samtidig skal holde fokus på produksjon og salg av dine egne produkter og tjenester.

Tiden du sparer på å sette bort regnskapet kan være svært verdifull. Det kan derfor være penger å spare på ikke å bruke unødvendig mye tid på dette selv. Med den nye selskapsloven som nylig trådde i kraft, er det flere som har valgt å velge bort revisor. For disse selskapene kan det være en god idé å knytte til seg en autorisert regnskapsfører som kan de aktuelle lover og regler slik at du oppfyller dine selskapsplikter i henhold til gjeldene lover og regler.

En av mine nye klienter sa at nå «sov han godt om natten». Tidligere har han opplevd papirkaos og offentlige frister som var vanskelig å overholde. Dette skapte unødvendig mye hodebry. Ved å velge riktig samarbeidspartner flyter nå driften bedre og bekymringene er adskillig færre.

Vi i Credo Regnskap AS kan ikke hjelpe alle med eventuelle søvnproblemer, men vi kan hjelpe deg med regnskap og forretningsførsel.

Fra Aftenposten 1. mars 2012

Dette er noen vanlige oppgaver i forbindelse med regnskapsføring. Kryss av for de oppgavene du med sikkerhet vet at du kan utføre selv.

Påføre kontokode på bilag_________
Avgjøre hvordan kjøp skal behandles i forbindelse med merverdiavgift_________
Avgjøre om en utgiftsgodtgjørelse er oppgavepliktig, trekkpliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig_________
Avgjøre om større innkjøp av maskiner og inventar skal aktiveres eller kostnadsføres_________
Bokføre regnskapsopplysningene_________
Utarbeide periodisert resultatregnskap og balanse med jevne mellomrom_________
Spesifisere kjøp/salg på motpart_________
Avstemme konto for bank, kasse og offentlige utgifter_________
Avstemme åpne poster i kunde – og leverandørspesifikasjonen_________
Utarbeide lovpålagte dokumenter som skal sendes inn til skatteoppkrever (kemner/ kommunekasserer), skattekontor og Brønnøysundregistrene_________

0 – 9 kryss: Hvis du ikke allerede har en autorisert regnskapsfører anbefaler vi deg å vurdere å anskaffe en til hele eller deler av regnskapsføringen.

10 kryss: Du har antagelig forutsetninger for å føre regnskapet ditt selv. Har du tid?