Hva vi kan hjelpe deg med

Credo Regnskap AS leverer hjelp og bistand innenfor regnskapstjenester og forretningsførsel:

  • Løpende regnskap og rapporter
  • Offentlige oppgaveplikter som a-melding med forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og skattemelding avgift (mva-oppgave)
  • Lønn og personal
  • Fakturering og purring
  • Skattemelding (ligningspapirer)
  • Årsoppgjør med årsregnskap og noter
  • Spørsmål om merverdiavgift og skatt
  • Stiftelse av selskaper
  • Andre selskapsendringer

Om oss

Credo, «jeg tror», kommer fra det latinske verbet credere som betyr betro.

Credere finner man igjen i bl.a. kreditt som er fransk form av det italienske credito som kan bety gjeld, lån eller tiltro. Tanken bak navnevalget Credo Regnskap er nettopp dette at du som samarbeidspartner skal ha tiltro til vårt arbeide og du skal betro din regnskapsførsel til oss og vite at du er i trygge hender.